5 Formaggi (new ingredients)

£14.95

Tomato Sauce, Mozzarella, Fresh Ricotta, Parmesan, Smoked Mozzarella, Pecorino and Basil

  • Select Extra Toppings

Fancy Some Dip?

Continue to checkout