CLICK & COLLECT BY OI VITA PIZZERIA

5 Formaggi (New Ingredients)

£15.95

Tomato Sauce, Mozzarella, Fresh Ricotta, Parmesan, Smoked Mozzarella, Gorgonzola Fonduta and Basil.

Out of stock

Description

Tomato Sauce, Mozzarella, Fresh Ricotta, Parmesan, Smoked Mozzarella, Gorgonzola Fonduta and Basil.

Fancy Some Dip?

Continue to checkout